Korleis fekk me med uss med alle bøker og utstyr me trengte for å dekkje 2 klassetrinn i 5 månader?

 

Me fann ei løysing som til saman dekte det nødvendige

  • Me brukte alle dei nettressursane som fins til dei ulike læreverka borna nyttar.
  • Etter å ha fått oversikt, så vil me ta å scanne sidene, og legge på minnepenner(min 2). dermed kan me nytte pc'n me har med.
  • Skula borna går på nyttar it's learning, og på den måten kunne me få tak i vekeplanane til klassen heime. Me hadde som mål å halde same tempo. 6-klassingen gjorde omtrent det(var ofte litt i forkant), men 3 klassingen vart ferdig lenge før påsken.
  • Me tok med mattebøkene. Pappen skifta ut frå bok 1 til bok 2 i jula (matteverket skulen brukte hadde 2 bøker i året)

 

 

SKULESAKER